Activitatea profesorului consilier

Activitatea profesorului consilier

Activitatea Cabinetului de consiliere psiho-pedagogică este susținut prin activitatea Dnei Profesor Popescu Sanda Nicoleta, Doctor în Științele educației, cu o experiență de peste 20 de ani. Prin programele Amadeus IQ, optimizăm comportamentele copiilor și organizăm întâlniri și lectorate periodice cu părinții.